24 KASIM 2020 TARİHLİ VE 31314 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

24 Kasım 2020 Tarihli ve 31314 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
24 Kasım 2020 01:09

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/69, K: 2020/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2019/46, K: 2020/55 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2019/42199 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2016/2771 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

politikbakis.com
Bu haberin tüm hakları politikbakis.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

POLİTİK BAKIŞ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #