MUSTAFA SALİM salimhoca@hotmail.com

LANETLİK YAHUDİ  DAMARINI KESECEK HAMLE: BOYKOT

13 Kasım 2023 Pazartesi 01:32

Allah'ın lanetini hak eden Yahudilerin bir gurubunun Hz. Davut (as) zamanında maymuna, diğer bir gurubunun da Hz. İsa (as) zamanında domuza dönüştürülmeleri ibretlik birer olay olarak Kur'an ve Hadisi şerflerde yerini alırken bugün Gazze'de Filistinlilere uyguladıkları akılalmaz imha planlarına bakıldığında, bunların tarihte maymun ve domuz olma cezasına çarptırılmalarının ne kadar yerinde ve hikmetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Şu kullandıkları silah çeşitlerini görebiliyor musunuz?  İcat ettikleri silahlarının etki alanını görebilmek için Gazze'de insanları adeta kobay olarak kullanıyorlar. Bunu bir insan yapamaz. Yapsa yapsa ancak insandan dönüştürülmüş bir maymunla bir domuz yapar. Normal bir maymunla domuzun yapacağı şey de değil bu adi varlıkların yapıp ettikleri.

O lanetlik damar bugün yine piyasada. Bunlara yardım eden, göz yuman kim ve hangi devlet varsa o lanet onlar için de geçerlidir.

Tarihte maymun ve domuza dönüştürülen Yahudilerin o damarın enikleri bugün Netenyahu'nun şemsiyesi altında şenaatlerine devam etmekteler.

Bu lanetli damar dün peygamberlerin merhametli dokunuşlarını hiçe sayarken bugün de müslümanların merhametini hiçe saymaktalar. Dün Batının merhamtsizliği onları gaz odalarında boğarken imdadlarına yetişen biz müslümanların merhametini bugün o batıyla birleşmiş bombalarla yok etmeye çalışıyorlar.

Dün o merhamet abidesi nice peygamberi kesip öldürenler bugün de son peygamberin merhamet timsali ümmetini yakıp yok etmenin derdindeler.

O lanetlik damar hala yaşıyor içimizde; fakat bu sefer insan kılığında ama maymun ve domuzluklarıyla...

Bu lanetliler hakkettikleri muameleyi elbette göreceklerdir.

Devletler nezdinde dün Riyad'ta bir araya gelen müslüman ülkelerin liderleri devlet olarak ne yapacaklarını dile getirdiler. Ülkelerin bu tavrı bugüne kadar görülmemiş birlikteliğin topluca  bir sesi olması yönünde dikkatleri üstüne çekerken ferdi planda yapılanların da bir o kadar önemli olduğu da aşikardır.

Batılı devletlerin Yahudi güdümlü hükümetlerine rağmen halklarının Filistinlilere sahip çıkmakta gösterdikleri gayretleri ferdi planda gayri müslim cenahın gösterdiği nümayişler olması bakımından kayda değer örneklerdir.

Buna mükabil Birleşmiş milletlerdeki  120 devletin Yahudi mezalimine karşı olduklarını yapılan oylamadan biliyoruz. Kırk ülkenin çekimser oy kullanmasını bile başlı başına bir gelişme olarak görebiliriz.

Bu lanetli damarın son yüzyılda dünyayı ekonomi, siyaset, askeri, sanat ve medya gibi her alanda ahtapot gibi sarmalamalarını düşündüğümüzde bunlara, müslim ve gayri müslim oluşları ferketmeksizin ferdi olarak her kesimden insanın teyakkuza geçerek karşı çıkışları çok güzel gelişmelerin olacağına işarettir.

Ferdi planda yapılacak birçok şey olmakla birlikte belki de bunların en önemlisi bu lanetli damarın mensubu olduğu Yahudi mallarını boykot etmektir.

Bunların şımarıkça, kimseyi takmayan tavırlarının altında elbette zengin oluşları yatmaktadır. Zenginlik gücün göstergesidir. Kuvvetin kaynağıdır. Mağrur olmanın en büyük sebebidir. Bunların mallarına yapılacak boykotlar güçlerine güç katan kaynağın kesilmesi demektir.

Bu lanetli kavmin cebine giren her kuruş bir kurşun olarak insanlığa sıkılmakta. Ürettikleri meşrubattan içilen her bir yudum mazlumdan kan olarak akmakta. Ürünlerini kullanmaktaki biganeliğimiz bugün Gazze'ye inen bomba olurken yarın tüm insanlığı helak edecek birer bomba olacaktır.

Yusuf Kaplan 'ın Luther'in Yahudileri imha planını anlatan bugünkü yazısında dikkatimi çeken husus metnin altıncı maddesinde geçen şu ifade oldu: "Yahudiler'in faiz peşinde koşuşturmalarını yasaklayın. Ellerinden paralarını, altınlarını, gümüşlerini ve tüm mallarını, mülklerini alın. Çünkü Yahudilerin, elde ettikleri her şey hırsızlık ve faiz yoluyla elde edilmiştir." Görülüyor ki o günkü Almanya'sında da bunların ekonomosine vurgu yapılmış ve dikkatler onların güçlü yönlerine çekilivermiş.

Bununla yetinmeyen Luther; "Ama en iyi yöntem, bunların hepsini Almanya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, Bohemya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden sürmektir.”  diyerek son noktayı koymuştur.

Bu lanetli damarıyla Yahudiler hafife alınmamalı.

Müslümanlara oynanan oyunları çözen, batıyı olabildiğince tanıyan ve  tedbirler alma noktasında ümmetin uyanışına bütün ömrünü adayan bir Allah dostu olarak bildiğimiz Prof. Dr. Mahmut Es'ad Coşan rahmetullah aleyh, yıllar önce Yahudiler hakkında şu gerçeği dillendirmişti: "Boykot edelim. Bilsin ki “Vay, benim mallarım alınmıyor, satılmıyor!”. Bir dükkânın malı satılmazsa, bir milletin malı satılmazsa yola gelir.

Bu adamların dinleri imanları para olduğu için bundan anlarlar". Bugün yaşadıklarımız dünün aynısı hatta daha da beteri...

Bu lanetli damarın sahibi Yahudilerin, Hayber Kalesi önünde Peygamber ordusuna karşı nasıl direndiklerini biliyoruz.

Hz. Muhammed, Hayber Kalesini kuşattığında, kale çevresindeki hurma ağaçlarının kesilmesini emredişinin elbette bir hikmeti vardı. Hurma ağaçlarının kesilmesi sonucu içlerinde baş gösteren ayrılıkları sebebiyle fethedilmesi hayal dahi edilmeyen kaleleri ellerinden alınmış, böylece Yahudiler büyük bir hezimete uğramıştı. Çünkü hurma ağaçlarına adeta tapıyorlardı.

Bugünkü boykotumuz dünün İsrail hurma ağaçlarını kesilmesidir. Dün kesilen her huma ağacı nasıl kalelerini düşürdüyse bugünkü boykot da bunların Demir Kubbesini başlarına yıkacaktır.

Dünya sevgisi kötülüklerin temelini oluşturur. Bunların kötülüğünden dünya sevgilerinin ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Kötülüklerne engel olmak istiyorsak darbeyi sevdiği şeylere indirmek gerekir.

Bunlara yapılacak en büyük darbe elbette ki büyük bir boykottur. Bunların yapacağı indirimlere asla zaafiyet göstermeyelim. Bunların mallarını yiyip içmemekle ölmeyiz ama yiyip içtikçe çok kişinin öleceğini bilelim.

Mustafa Salim
12 Kasım 2023 Ankara

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
Assağıdejdeli
Hocam , Şu eğitim sistemi değişmediği millileşmediği sürece Okullarda kendilerini üstün zeka görecek olan AHMAK ve GAFİŞ agençler bu Siyonistlerin ağına düşmeye devam edecek... Onların zenginliği Çalışkanlıklarından değil, Akıllı olduklarından da değil. AKILLI OLAN Doğruyu yanlışı ayırt eder.. Onların zenginliği ŞEYTANi zekalarındandır.. Matbaasına bir parmak şıklatır, Oğlum yarın MİLYAR DOLAR BASTA şu ahmaklara gönder der. O kadar.. O kağıt parçasına dolar basmak bir parmak şıklatmak tan ötemi sanıyorsunuz . Ağzınıza sağlık Saygılar O