SADETTİN KÖPEK

İşte gerçek Sadettin Köpek

Diriliş Ertuğrul'daki Selçuklu Komutanı Sadeddin Köpek'i, diziyi izleyenlerin hiçbiri sevmedi, sevemedi. Zira adının Köpek olması buna yetiyor.

 

 

Peki kimdi bu Sadeddin Köpek... Tarihte böyle biri gerçekten var mıydı?

Devlet adamı ve Mimar
Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önde gelen adamlarından ve hatta mimarlarından birisi Ancak içi dışı fitne fücur olan biri...

Gerçek adı "Köpek bin Muhammed", lâkabı Sadeddin... l. Alaeddin Keykubad döneminde emir idi.

1226'ca Alâeddin Keykubad'ın Eyyûbîler'le yaptığı savaşta Selçuklu ordusundaki kumandanlardan biriydi.

Tarihçi ibni Bîbî'ye göre Alaeddin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesinde onun parmağı vardı.

Keza veliaht İzzeddin Kılıç Arşları'ın tahta çıkmasını da Sadeddin Köpek engelledi

Komutanları bir bir öldürttü
Sadeddin Köpek, çok hırslı birisiydi.

İlk olarak kendisinin hain emellerini bilen Harzemşah komutanlarından Kayır Han'ı yoktan yere tutuklatıp öldürttü.

Bununla da kalmadı Atabey Şemseddîn Atunapa, Tâceddîn Pervâne, Kemâleddîn Kâmyar gibi önemli devlet adamlarını da öldürttü.

Hüsâmeddîn Kaymerî, Celâleddîn Karatay gibi devlet adamlarını saraydan kovdurdu.

Sultan'dan Melikü’l-Ümerâ unvanını aldı.

Eyyubiler'in denetimindeki Samsat kalesini ele geçirince gücü daha da arttı.

Selçuklular, Anadolu'daki bu komutanların ortadan kaldırılması ile Moğol istilasında Moğollara karşı zayıfladı.

Hana Köpek'in Selçuklu tahtını ele geçirmek için Moğollarla işbirliği yaptığı iddiaları da vardır.

Nitekim bu iddia Diriliş Ertuğrul dizisinde işlenmektedir.

Anasına bile iftira attı 
Güçle birlikte kibri de artan Sadeddin Köpek, tahtın varisi olabilmek için kendisinin I. Gıyaseddin Keyhüsrev' in gayri meşru çocuğu olduğunu etrafa yaymaya başladı.

Öyle ki annesi Şehnaz Hatun'un Sultan l. Gıyaseddin Keyhusrev ile gayrimeşru ilişkiye girdiğini, l. Gıyased din'den iki aylık hamile iken başka biriyle evlendiğini, kendisinin bu nikâhtan yedi ay sonra dünyaya geldiği için dolayısıyla 1. Gıyaseddin Keyhusrev'in çocuğu olduğunu iddia etti.

Sultana yalan isnad etti
Ayrıca ll. Gıyasettin Keyhusrev'in Abbasi halifesini tanımadığı yaygarasını ca ortaya atarak halkı kendi lehine çevirmeye çalıştı.

Sadeddin Köpek'in gizli planlarını sezen ll. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1238 yılında müthiş bir plan hazırladı.

Onu sarayda vereceği bir ziyafete davet etti. Sadeddin Köpek’in katli için Sivas subaşısı Hüsamettin Karaca ile Emir Togan'ı görevlendirdi.

Ziyafet sırasında Hüsamettin Karaca, Köpek'e saldırdı.

Ancak son derece kurnaz olan Köpek böyle bir suikaste hazırlıklıydı.

 

Karacanın saldırısını savuşturduğu anda, geriden yetişen Emir Togan'ın bir kılıç darbesiyle ciddi biçimde yaralandı. Sonra da öldürüldü.

Cesedi demir bir kafes içine konularak kendi yaptığı Kubacabad Saraswmvyı'nın kale burcuna asıldı.

Bazı kaynaklarca "Kubek veya Kobek" yazılmasının sebebinin Arapça'da UP" harfinin olmayışından kaynaklancığı söylenir.

Osmanlı tarihçilerinden Müneccimba şı Ahmed Dede ondan "habis Köpek" diye bahseder, yaratılıştan soysuz, müfsit ve haserçi bir emîr olduğunu kaydeder.

Diriliş Ertuğrul'da Emir Sadettin Köpek karakteri
Murat Garipağaoğlu Diriliş Ertuğrul'da adı sıklıkla anılan ve merak uyandıran Sadettin Köpek karekteriyle 47. bölümde diziye dahil oldu. Murat Garipağaoğlu, “Macbeth”, “Woyzeck”, ’’Marat Sade’’, ’’Zengin Mutfağı’’ gibi oyunların başrollerini üstlendi. Zengin Mutfağı oyunundaki performansıyla 2013 Afife Jale Ödüllerinde "En Başarılı Komedi/Müzikal Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

Saadeddin Köpek, dizide Ertuğrul'u sarayın gözünde itibarsızlaştırmak ve kahramanlaşmasını durdurabilmek için her yolu dener.

Büyük Diriliş'in manevi sahipleri Saadeddin Köpek'in önderliğini yaptığı bu fitnelerin hepsini tek tek boşa çıkarır.

Zira Ertuğrul artık tek başına değildir ve kader onun nesli için namını yüzyılların ötesine taşıyacak bir gelecek hazırlamıştır.